Sponsor badania
Synthaverse S.A.
ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin
BCG-2024
BCG/2024
Wieloośrodkowe, otwarte, badanie obserwacyjne oceniające skuteczność
i bezpieczeństwo terapii Onko BCG® (Bacillus Calmette-Guerin)
u pacjentów z nienaciekającym mięśniówki rakiem pęcherza
moczowego wysokiego ryzyka (HR/HG NMIBC)
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w wieloośrodkowym, otwartym badaniu obserwacyjnym dotyczącym leczenia raka pęcherza moczowego. Dzięki sporządzonym przez Państwa obserwacjom będziemy mieli możliwość oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii Onko BCG ® 100 – Państwa wkład w rozwój tej gałęzi medycyny będzie dla nas nieoceniony.
Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się, a następnie zalogowanie się w systemie eCRF, aby rozpocząć badanie.
W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:
Biostat Sp. z o.o.
Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik