Badanie CoolCryo

JEDNORAMIENNE, NIERANDOMIZOWANE,
OTWARTE BADANIE KLINICZNE
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności systemu CoolCryo
do kardiochirurgicznej krioablacji serca w terapii
migotania przedsionków.
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w jednoramiennym, nierandomizowanym, otwartym badaniu klinicznym, którego celem jest ocena bezpieczeństwa stosowania systemu CoolCryo oraz ocena skuteczności zabiegu krioablacji serca z wykorzystaniem systemu CoolCryo w okresie 6‑cio miesięcznej obserwacji.
Firma Biostat czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.

W razie pojawiających się pytań prosimy
o kontakt z Organizatorem badania
CRO
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
[email protected]
Sponsor
Medinice S.A.
ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa
[email protected]