Eksperyment badawczy

ABM/2022/3

Jednoośrodkowy, randomizowany, otwarty eksperyment badawczy mający na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem denerwacji tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca.
CRO
BioStat Sp. z o.o.
Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
666-069-834
[email protected] BioStat CBR
Sponsor
Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ul. Ziołowa 45-47,
40-635 Katowice BioStat CBR
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w jednoośrodkowym, randomizowanym, otwartym eksperymencie badawczym mający na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem denerwacji tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca.