Takeda

Badanie BV BALTIC

Rejestr lekowy z analizą wyników dla brentuksymabu vedotin u polskich pacjentów z CTCL.
PROSPEKTYWNE BADANIE OBSERWACYJNE
Szanowni Państwo,
Pani Doktor, Panie Doktorze
Chłoniak skórny T‑komórkowy (CTCL) to rzadki i trudny w rozpoznaniu nowotwór wymagający multidyscyplinarnego podejścia angażującego lekarzy hematologów, onkologów i dermatologów.

Decyzje terapeutyczne w leczeniu przeciwnowotworowym pacjentów z CTCL są niezwykle złożone. Schematy leczenia wydają się być słabo poznane, dlatego z uwagi na różnorodność doświadczeń i wynikającą z tego naukową wartość poznawczą, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim rejestrze lekowym, którego celem jest ocena efektywności i bezpieczeństwa leczenia brentuksymabem vedotin u polskich pacjentów z CTCL, którzy są poddawani terapii w ramach Programu Lekowego. Ponadto, istotną wartością płynącą z badania będzie poznanie charakterystyki pacjentów leczonych brentuksymabem oraz opisanie schematów terapeutycznych stosowanych w leczeniu CTCL.

W celu rozpoczęcia gromadzenia danych w rejestrze konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.
Firma BioStat® czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814
email: [email protected]
BioStat. More than statistics.
VV-MEDCOM-19832
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji i przystąpienie do badania.
Formularz rejestracyjny
Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: + 48 22 608 13 00/01
fax: + 48 22 608 13 03
Prosimy o zalogowanie się danymi otrzymanymi po zawarciu umowy online.
Nie pamiętasz hasła?