Badanie BV-MAZOVIA
„Efektywność i bezpieczeństwo leczenia konsolidującego brentuksymabem vedotin (BV) pacjentów z chłoniakiem Hodgkina (HL) poddanych autologicznemu przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (ASCT). Prospektywne, wieloośrodkowe badanie obserwacyjne.”
BADANIE NIEINTERWENCYJNE
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym pt.:

Efektywność i bezpieczeństwo leczenia konsolidującego brentuksymabem vedotin (BV) pacjentów z chłoniakiem Hodgkina (HL), którzy przeszli autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych (ASCT). Prospektywne, wieloośrodkowe badanie obserwacyjne, którego nadrzędnymi celami są określenie czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) oraz charakterystyka kliniczna i demograficzna pacjentów z chłoniakiem Hodgkina (HL), w tym najlepsza odpowiedź na leczenie pierwszego rzutu, czas do progresji oraz predyktory wysokiego ryzyka progresji.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.
Firma BioStat® czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować
do biura Organizatora.
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 530 714 118
email: [email protected]
VV-MEDMAT-51167
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji i przystąpienie do badania.
Formularz rejestracyjny
Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: + 48 22 608 13 00/01
fax: + 48 22 608 13 03
Prosimy o zalogowanie się danymi otrzymanymi po zawarciu umowy online.
Login
Hasło