Badanie CHOPIN
Ocena efektu terapeutycznego lanadelumabu stosowanego u polskich pacjentów
z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym w ramach Programu Lekowego.
Badanie nieinterwencyjne
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym pt: "Ocena efektu terapeutycznego lanadelumabu stosowanego u polskich pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym w ramach Programu Lekowego.", którego nadrzędnymi celami są: określenie efektywności lanadelumabu u pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym typu I i II oraz opisanie charakterystyki klinicznej i demograficznej wyżej opisanej populacji, leczonej w ramach Programu Lekowego.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.
Firma BioStat® czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.

BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814
email: [email protected]
VV-MEDMAT-27074
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji i przystąpienie do badania.
Formularz rejestracyjny
Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: + 48 22 608 13 00/01
fax: + 48 22 608 13 03
Prosimy o zalogowanie się danymi otrzymanymi po zawarciu umowy online.