Efektywność i bezpieczeństwo stosowania brygatynibu w pierwszej linii leczenia
ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).
Prospektywne wieloośrodkowe badanie obserwacyjne
Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do udziału w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym pt.: „Efektywność i bezpieczeństwo stosowania brygatynibu w pierwszej linii leczenia ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Prospektywne wieloośrodkowe badanie obserwacyjne.”

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.
Firma BioStat czuwa nad płynnym
przebiegiem badania i analizą danych.
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel.: 530 714 118
email: [email protected]
BioStat CBR

Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: + 48 22 608 13 00/01
fax: + 48 22 608 13 03
Takeda
Formularz rejestracyjny