Astra Zeneca
WIELOOŚRODKOWE badanie obserwacyjne

Badanie EVOLUTION-HF

Wczesne leczenie niewydolności serca: nieinterwencyjne, badanie obserwacyjne dotyczące pacjentów z niewydolnością serca, którzy rozpoczęli leczenie dapagliflozyną w CEE-BA (EVOLUTION-HF).
Evolution HF
Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do udziału w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym pt.: „Wczesne leczenie niewydolności serca: nieinterwencyjne, badanie obserwacyjne dotyczące pacjentów z niewydolnością serca, którzy rozpoczęli leczenie dapagliflozyną w CEE-BA (EVOLUTION-HF)”, którego nadrzędnym celem jest opisanie charakterystyki pacjentów rozpoczynających leczenie dapagliflozyną w leczeniu niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF) oraz zapewnienie wczesnego wglądu w rzeczywiste wzorce leczenia tą substancją.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.
CRO
BioStat Sp. z o.o.
Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel. +48 530 714 118
email [email protected]
BioStat CBR
Sponsor
AstraZeneca Pharma
Poland sp. z o.o.
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
tel. +48 (22) 2457300
fax +48 (22) 4853007
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji i przystąpienie do badania.
Formularz rejestracyjny