Uniwersytet Medyczny Agencja Badań Medycznych

Badanie INFERRCT

Niekomercyjne, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione,
kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 4
Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu klinicznym fazy 4 o akronimie INFERRCT, które ma na celu ocenę wpływu dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową w porównaniu z placebo u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i niedoborem żelaza na śmiertelność sercowo-naczyniową, ryzyko rozwoju zdarzeń niewydolności serca w obserwacji 12‑miesięcznej oraz na jakość życia mierzoną za pomocą kwestionariusza EQ-5D w trakcie pierwszych 8 miesięcy obserwacji.
W razie problemów technicznych
prosimy o kontakt:
BioStat Sp. z o.o.
Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666-069-834
email: [email protected]
Sponsor
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
wyb. Ludwika Pasteura 1,
50-367 Wrocław