Centrum chorób serca Agencja badań medycznych

Badanie LAAC-SBI

Neuroprotekcja w zabiegach przezskórnej okluzji uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków.
NIEKOMERCYJNE, WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE ORAZ PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE BADANIE KLINICZNE WYROBU MEDYCZNEGO
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w interwencyjnym badaniu klinicznym wyrobu medycznego, które ma na celu ocenę wpływu zastosowania neuroprotekcji w zabiegach przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) u chorych z migotaniem przedsionków na ryzyko wystąpienia okołozabiegowego SBI i związanych z nim zaburzeń funkcji poznawczych i depresji.
CRO
BioStat Sp. z o.o.
Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel.: 530 714 118
email: [email protected]
BioStat CBR
Sponsor
Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
Partnerzy
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ŚUM