Takeda

Badanie MAZUREK

Ocena odległych efektów leczenia biologicznego u pacjentów
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w Polsce.

Nieinterwencyjne badanie obserwacyjne.

Szanowni Państwo,
Pani Doktor, Panie Doktorze
Zapraszamy Państwa do udziału w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym zatytułowanym: "Ocena odległych efektów leczenia biologicznego u pacjentów
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w Polsce",
którego nadrzędnym celem jest określenie wskaźnika utraty odpowiedzi po zakończonym leczeniu biologicznym u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Uzyskane wyniki mogą pomóc w określeniu optymalnego czasu terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lekami biologicznymi, a tym samym zwiększą szanse pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego na dostęp do optymalnego czasu leczenia.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.
Firma BioStat® czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.

BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814
email: [email protected]
BioStat
Prosimy o wypełnienie formularza
rejestracji i przystąpienie do badania.
Formularz rejestracyjny
Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: +48 22 608 13 00/01
fax: +48 22 608 13 03
PL/EYV/19/0077
Prosimy o zalogowanie się danymi otrzymanymi po zawarciu umowy online.