Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy I/II

Badanie MERMAID1

Zastosowanie limfocytów CAR T antyCD19 w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową
i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym MERMAID1, które dotyczy zastosowania limfocytów CAR-T antyCD19 w leczeniu osób dorosłych cierpiących na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną.

W celu rozpoczęcia wprowadzania danych z obserwacji pacjentów prosimy o zalogowanie.
Firma BioStat® czuwa
nad płynnym przebiegiem
badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować
do biura Organizatora.
BioStat Sp. z o.o.
Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666-069-834
email: [email protected]
Agencja Badań Medycznych Rzeczpospolita Polska
„Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2020/ABM/01/00053”
„Research, Project number 2020/ABM/01/00053”, financed by the Medical Research Agency, Poland”