Nephrod
Badanie NephroD
Porównanie skuteczności dwóch dawek witaminy D3 u pacjentów krytycznie chorych poddanych ciągłej terapii nerkozastępczej – NephroD
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu NephroD, które ma na celu ocenę skuteczności suplementacji (zdolności do normalizacji stężenia osoczowego witaminy D) dwóch różnych dawek witaminy D3 podanych jednorazowo drogą enteralną, u pacjentów oddziału intensywnej terapii poddanych ciągłej terapii nerkozastępczej.

W celu rozpoczęcia wprowadzania danych z obserwacji pacjentów prosimy o zalogowanie.
Firma BioStat® czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.
BioStat Sp. z o.o.
Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
phone: 530 714 118
email: [email protected]
Zaloguj się za pomocą swoich danych otrzymanych po zawarciu umowy.