PL SI GR AT SE
BADANIE OPINII MEDYCZNEJ

Szanowny Panie Doktorze, Szanowna Pani Doktor, Szanowni Państwo,

astma jest przewlekłą zapalną chorobą dróg oddechowych. Około 5-10% chorych na astmę ma ciężką postać choroby. Zarówno astma ciężka, jak i astma trudna do leczenia w znaczącym stopniu wpływają na jakość życia pacjenta i postępowanie lekarskie.

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowym badaniu o charakterze ankietowym mającym na celu określenie miejsca leków antycholinergicznych (LAMA) w leczeniu astmy. Badanie zostało zaprojektowane w formie elektronicznych kwestionariuszy i będzie prowadzone na terenie Polski, Szwecji, Słowenii, Austrii oraz Grecji do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po zakończeniu projektu, sporządzone zostanie opracowanie zawierające analizę statystyczną zebranych danych.

Wsparcie w przeprowadzeniu ankiety - pracownicy firmy Chiesi (zespół Medical Science Liasons). Opracowanie metodologii, narzędzia badawczego i analiza zbiorcza wyników – Biostat Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

Monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, każde działanie niepożądane leku musi być niezwłocznie zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego.

W przypadku jakiegokolwiek działania niepożądanego oraz przypadku szczególnego (przedawkowania, niewłaściwego stosowania, nadużywania, błędów lekarskich, stosowania niezgodnego z zaleceniami w charakterystyce produktu leczniczego, narażenia zawodowego, braku skuteczności, interakcji z lekami oraz zastosowania podczas ciąży i laktacji) związanego ze stosowaniem produktu leczniczego firmy Chiesi prosimy o przekazanie zgłoszenia na adres e-mail: [email protected].