Takeda

Polonez II

Skuteczność kliniczna wedolizumabu stosowanego do leczenia Choroby Leśniowskiego-Crohna w ramach Programu Lekowego.

Prospektywne, obserwacyjne badanie uwzględniające uczucie zmęczenia oraz inne objawy zgłaszane przez pacjentów

Firma BioStat® czuwa nad analizą materiału
oraz płynnym przebiegiem badania.
W razie pojawiających się pytań prosimy o kontakt
z Organizatorem badania

BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814; email: [email protected]
Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: +48 22 608 13 00/01
fax: +48 22 608 13 03
PL/EYV/19/0077a