Takeda

Polonez II

Skuteczność kliniczna wedolizumabu stosowanego do leczenia Choroby Leśniowskiego-Crohna w ramach Programu Lekowego.

Prospektywne, obserwacyjne badanie uwzględniające uczucie zmęczenia oraz inne objawy zgłaszane przez pacjentów

Szanowni Państwo,
Pani Doktor, Panie Doktorze
Zapraszamy Państwa do udziału w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym zatytułowanym: "Skuteczność kliniczna wedolizumabu stosowanego do leczenia Choroby Leśniowskiego-Crohna w ramach Programu Lekowego".

Wedolizumab w Polsce jest ciągle relatywnie nowym lekiem, dostępnym jedynie w ramach Programu lekowego. W związku z Programem Lekowym - stosowanie wedolizumabu u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohn'a - pojawia się uzasadniona potrzeba scharakteryzowania kwalifikującej się do niego populacji pacjentów oraz oceny efektywności takiej terapii w warunkach praktyki lekarskiej kształtowanej przez Program Lekowy. W związku z powyższym dane zebrane w trakcie badania pozwolą uzyskać odpowiedź na powyższe potrzeby, dlatego Państwa aktywne zaangażowanie jest tak istotne.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.
Formularz rejestracyjny
Firma BioStat® czuwa nad analizą materiału
oraz płynnym przebiegiem badania.
W razie pojawiających się pytań prosimy o kontakt
z Organizatorem badania

BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814; email: support@biostat.com.pl
Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: +48 22 608 13 00/01
fax: +48 22 608 13 03
PL/EYV/19/0077a