Wpływ współczynnika stężenie/dawka (C/D RATIO) i innych zmiennych klinicznych na czynność nerki u biorców przeszczepu nerki leczonych lekiem Envarvus®.

Nieinterwencyjne badanie obserwacyjne, prospektywne.
Szanowni Państwo,
Pani Doktor, Panie Doktorze

Zapraszamy Państwa do udziału w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym o charakterze prospektywnym, którego nadrzędnym celem jest określenie wpływu szybkości metabolizmu takrolimusu ocenionego przez współczynnik stężenie/dawka (C/D ratio) i innych zmiennych klinicznych na czynność nerki u pacjentów po przeszczepie leczonych lekiem Envarsus®.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i zawarcie umowy.
Firma Biostat® czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.