Takeda

Badanie IG-TATRY

Zastosowanie immunoglobuliny podskórnej (SCIG 20%) oraz immunoglobuliny podskórnej wspomaganej hialuronidazą (fSCIG) u polskich pacjentów pediatrycznych z pierwotnymi niedoborami odporności - retrospektywne badanie przeglądowe.
BADANIE RETROSPEKTYWNE
Szanowni Państwo,
Pani Doktor, Panie Doktorze
Zapraszamy Państwa do udziału w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym o charakterze retrospektywnym pt. "Zastosowanie immunoglobuliny podskórnej (SCIG 20%) oraz immunoglobuliny podskórnej wspomaganej hialuronidazą (fSCIG) u polskich pacjentów pediatrycznych z pierwotnymi niedoborami odporności - retrospektywne badanie przeglądowe", którego nadrzędnym celem jest poznanie schematów podawania immunoglobulin oraz określenie charakterystyki polskich pacjentów pediatrycznych leczonych SCIG 20% lub fSCIG.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera
Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.
fSCIG (facilitated subcutaneous immunoglobulin) - immunoglobulina podskórna wspomagana hialuronidazą
SCIG (subcutaneous immunoglobulin) – immnoglobulina podskórna
Firma BioStat® czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814
email: [email protected]
BioStat. More than statistics.
VV-MEDCOM-19540
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji i przystąpienie do badania.
Formularz rejestracyjny
Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: + 48 22 608 13 00/01
fax: + 48 22 608 13 03
Prosimy o zalogowanie się danymi otrzymanymi po zawarciu umowy online.
Nie pamiętasz hasła?