Quarantine 2020

Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie niekomercyjne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa fosforanu chlorochiny w ambulatoryjnym leczeniu COVID-19 w połączeniu z opieką telemedyczną wśród osób zakażonych SARS-CoV2 zagrożonych rozwojem powikłań celem zmniejszenia ryzyka hospitalizacji związanej z COVID-19 i zgonu.
Szanowni Państwo,

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła niedawno pandemię COVID-19, która aktualnie uznawana jest za jedno z kluczowych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie. Stale rośnie liczba zakażeń, a panujący wirus SARS-CoV-2 budzi coraz to większy niepokój.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do udziału w badaniu klinicznym pt: "Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie niekomercyjne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa fosforanu chlorochiny w ambulatoryjnym leczeniu COVID-19 w połączeniu z opieką telemedyczną wśród osób zakażonych SARS-CoV2 zagrożonych rozwojem powikłań celem zmniejszenia ryzyka hospitalizacji związanej z COVID-19 i zgonu.", którego nadrzędnym celem jest zbadanie, czy fosforan chlorochiny stosowany w warunkach domowych (podczas kwarantanny) w połączeniu z opieką telemedyczną u chorych z zakażeniem SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia niewymagającym hospitalizacji o podwyższonym ryzyku powikłań w przebiegu COVID-19, w porównaniu do standardowego leczenia, zapobiega hospitalizacji z powodu COVID-19 i zgonowi w obserwacji 15-dniowej.

W celu rozpoczęcia wprowadzania danych z obserwacji pacjentów prosimy o zalogowanie.
eCRF i Data Management
+48 666 069 834
[email protected]
BioStat Centrum Badawczo-Rozwojowe
Sponsor
UM Wrocław Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
CRO
Clinical Consulting