Badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS‑CoV‑2 w leczeniu COVID 19

2020/ABM/COVID19/0036
Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, niekomercyjne badanie kliniczne,
mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa swoistej immunoglobuliny anty SARS‑CoV‑2 w leczeniu COVID‑19
BADANIE KLINICZNE
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu klinicznym pt: "Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, niekomercyjne badanie kliniczne, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa swoistej immunoglobuliny anty SARS‑CoV‑2 w leczeniu COVID‑19", którego nadrzędnym celem jest zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności swoistej immunoglobuliny anty‑SARS‑CoV‑2 stosowanej w warunkach szpitalnych (podawanej w formie iniekcji domięśniowej) wraz ze standardowym leczeniem objawowym zgodnym z wytycznymi towarzystw naukowych/AOTMiT/SOP u chorych z zakażeniem SARS‑CoV‑2.

W celu rozpoczęcia wprowadzania danych z obserwacji pacjentów prosimy o zalogowanie.
eCRF i Data Management:
tel: 666 069 834
email: [email protected]
Monitoring:
tel: 885 544 031
e-mail: [email protected]
Sponsor badania:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 1 z siedzibą w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16
20-081 Lublin
Logowanie do systemu eCRF