GepPard
Ocena strategii diagnostycznej Pierwotnych Niedoborów Odporności (PNO)
u dorosłych pacjentów.
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w programie medycznym, którego głównym celem jest poprawienie rozpoznawalności Pierwotnych Niedoborów Odporności, przebiegających z niedoborem przeciwciał (PNO). Program GepPard obejmuje swoim zakresem wykonanie diagnostyki, która potwierdzi bądź wykluczy PNO z niedoborem przeciwciał w oparciu o standardowe procedury medyczne.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.
Firma BioStat® czuwa nad płynnym
przebiegiem badania i analizą danych.
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.

BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814
email: [email protected]

Sponsor badania
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel: + 48 22 608 13 00/01
fax: + 48 22 608 13 03
Prosimy o zalogowanie się danymi
otrzymanymi po zawarciu umowy online.
Materiał dla lekarzy, przygotowany z inicjatywy i sponsorowany przez Takeda.
Copyright © 2021 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki handlowe są własnościami ich prawowitych właścicieli.
VV-MEDMAT-37388, 01/2021