NIO Gliwice
WIELOOŚRODKOWE, NIEKOMERCYJNE BADANIE KLINICZNE II FAZY
Pembrolizumab
w Terapii Zaawansowanego, Progresującego Raka Kory Nadnerczy
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wzięcia udziału w wieloośrodkowym, niekomercyjnym badaniu klinicznym II fazy bez randomizacji, którego celem jest ocena efektywności i tolerancji leczenia pembrolizumabem u pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym, progresującym rakiem kory nadnerczy po chemioterapii.
W razie potrzeb prosimy
o kontakt:
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 570 589 664
email: [email protected]
Projekt finansowany przez
Agencję Badań Medycznych.