Platforma edukacyjna dla lekarzy neonatologów

w zakresie interpretacji obrazów ultrasonograficznych płuc noworodków.
Platforma edukacyjna dla lekarzy neonatologów