Adamed
Badanie nieinterwencyjne z retrospektywną oraz prospektywną oceną skuteczności klinicznej RAMiprilu w monoterapii lub BISoprolol w rutynowej terapii skojarzonej w stosunku do łącznego podawania RAMiprilu z BISoprolem jako pojedynczych składników w dawkach powszechnie stosowanych w codziennej praktyce u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT), stabilną chorobą wieńcową (ChW) i stabilną przewlekłą niewydolnością serca (PNS)
Szanowni Państwo,
Pani Doktor, Panie Doktorze
Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu nieinterwencyjnym mającym na celu ocenę skuteczności klinicznej ramiprilu w monoterapii lub bisoprololu w rutynowej terapii skojarzonej w stosunku do łącznego podawania ramiprilu z bisoprololem jako pojedynczych składników w dawkach powszechnie stosowanych w codziennej praktyce lekarskiej.

W ramach badania będą gromadzone dane retrospektywne oraz prospektywne, których dalsza analiza pozwoli ocenić skuteczność zastosowanych terapii w leczeniu schorzeń układu krążenia oraz zoptymalizować proces terapeutyczny.

W celu rozpoczęcia wprowadzania danych z obserwacji pacjentów prosimy o zalogowanie.
eCRF i Data Management
+48 666 069 834
[email protected]
BioStat
CRO
+48 515 818 942
[email protected]
Bioscience
Logowanie do systemu eCRF.bizTM