Badanie SAFER 2020

Wieloośrodkowe, prospektywne badanie kliniczne oceniające możliwość podjęcia przez pacjenta samodzielnej i bezpiecznej decyzji dotyczącej zastosowania produktu leczniczego Maxigra 50 mg, tabletki powlekane (sildenafil) na zaburzenia erekcji.
Szanowni Państwo,
Pani Doktor, Panie Doktorze

Zapraszamy do udziału w wieloośrodkowym badaniu klinicznym, którego celem jest określenie świadomości pacjentów dotyczącej ich stanu zdrowia w celu bezpiecznego i samodzielnego stosowania produktu leczniczego zawierającego sildenafil, bez nadzoru lekarza.

Proces diagnostyczny i terapeutyczny to zespół powiązanych za sobą działań. Każde z nich jest następstwem pewnych decyzji i niesie za sobą określone konsekwencje kliniczne. Dlatego tak ważna jest weryfikacja wiedzy pacjenta i możliwości podjęcia przez niego właściwej decyzji, która w konsekwencji nie doprowadzi do dylematów natury medycznej.

Uzyskane w badaniu wyniki będą stanowić krok w kierunku zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego, a tym samym zwiększą szanse pacjentów z zaburzeniami erekcji na bardziej swobodny dostęp do leczenia. Z perspektywy celu badania Państwa aktywny udział jest kluczowy w powodzeniu całego przedsięwzięcia.
eCRF i Data Management
BioStat CBR
tel: +48 666 069 834
email: [email protected]
CRO
Clinscience
tel: +48 506 877 736
email: [email protected]
Logowanie do systemu eCRF.bizTM