WUM
Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty
udziału w życiu społecznym i zawodowym
Głównym celem badania jest ocena skuteczności zastosowania metody monitorującej codzienną aktywność ruchową pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby w poprawianiu wartości wskaźników fizycznych i psychicznych determinujących udział w aktywności zawodowej oraz społecznej. Celem badania jest także stworzenie i zastosowanie narzędzia do oceny przekrojowej polegającej na identyfikacji innych czynników stanowiących barierę w podejmowaniu zatrudnienia w badanej grupie pacjentów, w kontekście pomocy socjalnej oraz programów rehabilitacji zawodowej prowadzonych w Polsce.
WUM
pfron
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie badań w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit
a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Nad płynnym przebiegiem badania oraz analizą materiału czuwa firma Biostat
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.
666 069 834    [email protected]