BREATH

Skuteczność kombinacji wysokich dawek wGKS/LABA u dorosłych
z niekontrolowaną astmą na średnich dawkach wGKS/LABA
12-tygodniowe nieinterwencyjne badanie obserwacyjne

Szanowni Państwo,
Pani Doktor, Panie Doktorze

Zapraszamy Państwa do udziału w jednoośrodkowym badaniu obserwacyjnym zatytułowanym: "Skuteczność kombinacji wysokich dawek wGKS/LABA u dorosłych z niekontrolowaną astmą na średnich dawkach wGKS/LABA" , którego celem jest ocena efektywności zastosowania wysokiej dawki wGKS w połączeniu z LABA u chorych na przewlekłą astmę oskrzelową, u których nie uzyskuje się kontroli choroby pomimo stosowania średnich dawek wGKS/LABA.

Uzyskane wyniki będą krokiem w kierunku oceny terapii kombinacjami wysokich dawek wGKS/LABA i tym samym dostarczą rzetelnych danych do dalszej analizy.

W celu rozpoczęcia badania konieczne jest zawarcie umowy online, dlatego prosimy o zarejestrowanie się i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.
Po poprawnej rejestracji i podpisaniu umowy w formie elektronicznej, prosimy o zalogowanie się danymi uzyskanymi w procesie zakładania konta.

Firma Biostat czuwa nad płynnym przebiegiem badania i analizą danych.

W razie pojawiających się pytań prosimy o kontakt z Organizatorem badania

BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814
email: [email protected]

Prosimy o wypełnienie formularza
rejestracyjnego i zawarcie umowy.
Formularz rejestracyjny
eCRF. Electronic Case Report Form Biostat. More than statistics.
Projekt sponsorowany przez:
Chiesi