Badanie CHIMERA
Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego.
Wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wzięcia udziału w wieloośrodkowym, niekomercyjnym, randomizowanym badaniu klinicznym, którego celem jest ocena skuteczności okołooperacyjnej chemioterapii FLOT4 w  połączeniu z przedoperacyjną chemioterapią dootrzewnową w hipertermii (HIPEC) u chorych z zaawansowanym rakiem żołądka z dużym ryzykiem wystąpienia przerzutów do jamy otrzewnej.
W razie problemów technicznych
prosimy o kontakt:
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 834
email: [email protected]
BioStat eCRF.biz