GUM
Badanie ERICONS
Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.
WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE BADANIE KLINICZNE
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w niekomercyjnym, wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym z grupą kontrolną placebo badaniu III fazy o akronimie ERICONS (Early RITUXIMAB in Childhood Onset Nephrotic Syndrome), którego głównym celem jest ocena czasu trwania remisji choroby w grupie badanej w porównaniu do placebo.
W razie problemów technicznych
prosimy o kontakt:
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 834
e-mail: [email protected]
Logowanie do systemu eCRF