Badanie GETDex-GILTRAM

Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu i gilteritinibu u chorych na nawrotowe lub oporne ostre białaczki.

WIELOOŚRODKOWE BADANIE KLINICZNE
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym, mającym na celu ocenę bezpieczeństwa i farmakokinetyki oraz określenie maksymalnej tolerowanej i leczniczej dawki trzech inhibitorów kinaz: trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu w skojarzeniu z deksametazonem u dorosłych pacjentów onkologicznych.
W razie problemów technicznych
prosimy o kontakt:
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 834
email: [email protected]
Logowanie do systemu eCRF
BioStat eCRF