Prifen

PRIFEN-01

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, wieloośrodkowe badanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii fenofibratem na funkcję komórek beta trzustki u dzieci i nastolatków z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.

Wieloośrodkowe, interwencyjne, podwójnie zaślepione badanie kliniczne
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w niekomercyjnym badaniu klinicznym, którego celem jest zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania fenofibratu podawanego doustnie w zachowaniu resztkowej funkcji komórek beta trzustki u dzieci w wieku 10-17 lat z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (T1D).
W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:
BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 834
email: [email protected]
Logowanie do systemu eCRF
Biostat CBR eCRF.biz