logo

Badanie EPIC-19

Zastosowanie osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19
wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem.

WIELOOŚRODKOWE, INTERWENCYJNE, OTWARTE BADANIE KLINICZNE

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w interwencyjnym badaniu klinicznym EPIC-19, którego głównym celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej nowego wirusa SARS-CoV-2 oraz rozwój praktyki klinicznej dotyczącej leczenia pacjentów chorych na COVID-19. Badanie ma na celu znalezienie różnicy w odpowiedzi serologicznej u ozdrowieńców COVID-19 z różnymi objawami klinicznymi jak i bez objawów klinicznych, aby określić wpływ różnego poziomu przeciwciał na skuteczność terapii CP w COVID-19, przy jednoczesnym spojrzeniu od strony molekularnej na osocze uczestników badania i określeniu markerów metabolomicznych w krwi dawców i biorców, wpływających na lub warunkujących odpowiedź kliniczną na zastosowaną terapię CP.

Logowanie do systemu eCRF