BADANIE OPINII LEKARZY ONKOLOGÓW
Przegląd zachowań terapeutycznych po wprowadzeniu
na rynek biopodobnego trastuzumabu HERZUMA.
Szanowni Państwo,

Do niedawna leczenie HER2-dodatniego raka piersi stanowiło poważne obciążenie dla budżetu opieki zdrowotnej ze względu na wysoki koszt jednego z podstawowych leków, stosowanych w tym schorzeniu - trastuzumabu. Obecnie, dzięki wprowadzeniu preparatów biopodobnych, koszt ten znacząco maleje. Daje to nadzieję na rozszerzenie kryteriów refundacji takiego leczenia przez płatnika i objęcie nią szerszej populacji pacjentek. Podobne szanse pojawiają się dla pacjentek i pacjentów z HER2-dodatnim rakiem żołądka.

Aby zapewnić odpowiednią jakość serwisu, dostarczanego lekarzom przez koncerny farmaceutyczne, wytwarzające produkty biopodobne, potrzebne są dane na temat postrzegania takich produktów przez lekarzy onkologów. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim programie badawczym pt. "Przegląd zachowań terapeutycznych po wprowadzeniu na rynek biopodobnego trastuzumabu HERZUMA", który ma na celu pozyskanie wspomnianych danych.

Dzięki zebranym informacjom będzie można lepiej zrozumieć Państwa potrzeby, wątpliwości i przekonania, związane ze stosowaniem produktów biopodobnych w leczeniu raka piersi i raka żołądka. Pozwoli to na dostosowanie przekazywanych informacji na temat tych leków.

Firma BioStat® czuwa nad analizą materiału oraz płynnym przebiegiem badania.

Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.

BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814
email: [email protected]

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji i przystąpienie do badania.

Prosimy o zalogowanie się danymi otrzymanymi po zawarciu umowy online.