Biomed
Ocena efektów leczenia zaostrzenia choroby hemoroidalnej przy użyciu czopków Distreptaza® 2,0 g
w połączeniu z leczeniem flebotropowym i miejscowo łagodzącym.

Badanie prospektywne, otwarte.

Szanowni Państwo,

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze

Choroba hemoroidalna jest najczęściej występującą chorobą proktologiczną w populacji ludzi dorosłych, ale pomimo tego opis dolegliwości okolic odbytu dla wielu osób pozostaje wciąż krępujący. Skutkuje to zbyt późnym rozpoznaniem i znacznym wydłużeniem okresu leczenia. Choroba hemoroidalna rozwija się etapowo i może mieć różne obrazy kliniczne, a zachorowalność na nią wzrasta wraz z wiekiem. Istotne jest, iż postępowanie zachowawcze pozwala ograniczyć lub calkowicie wyeliminować objawy występujące we wczesnym etapie choroby.

W związku z powyższym oraz najwyższą troską o dobro Pacjenta zapraszamy Państwa do udziału w  badaniu pt.: „Ocena efektów leczenia zaostrzenia choroby hemoroidalnej przy użyciu czopków Distreptaza® 2,0 g co w połączeniu z leczeniem flebotropowym i miejscowo łagodzącym."

Państwa aktywny udział jest kluczowy w powodzeniu badania oraz wskazania kierunku terapeutycznego choroby hemoroidalnej. Wykorzystane postępowanie diagnostyczne oraz zebrane dane pozwolą na przygotowanie raportu i prezentacji wyników.
Biomed
Etapy badania.
01
Rejestracja i akceptacja umowy w formie online (umowa wysyłana jest na adres mailowy podany podczas rejestracji).
02
Obserwacja pacjentów i rejestracja danych w systemie eCRF.
03
Raport końcowy
i prezentacja wyników badania.
Nad płynnym przebiegiem badania oraz analizą materiału czuwa firma Biostat
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.
666 069 814    [email protected]