Leo Pharma
Ocena jakości procesu terapeutycznego z wykorzystaniem leku Daivobet® żel w leczeniu łuszczycy, w ramach rutynowej praktyki lekarskiej.
Szanowni Państwo,
Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze

Potrzeby Pacjenta z łuszczycą są niezwykle złożone, a ich stopień i zakres jest uzależniony w głównej mierze od jakości procesu terapeutycznego.

Psychiczny dyskomfort, poczucie odrzucenia i stygmatyzacji związane z umiejscowieniem zmian łuszczycowych, nawrotowym przebiegiem choroby, często stanowi barierę przed uczestnictwem w życiu społecznym, prowadząc niejednokrotnie do istotnie obniżonej jakości życia. Dlatego też, tak ważne jest zastosowanie skutecznego leczenia i przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego.

Zważywszy na powyższe, a także rozpowszechnienie łuszczycy, zapraszamy Państwa do udziału w badaniu obserwacyjnym, mającym na celu ocenę wpływu leku Daivobet® żel na poprawę jakości życia pacjentów mierzoną odpowiedzią na leczenie, tolerancję i akceptację zastosowanej terapii w ramach rutynowej praktyki lekarskiej.
Leo Pharma
Etapy badania.
01
Rejestracja i akceptacja umowy w formie online (umowa wysyłana jest na adres mailowy podany podczas rejestracji).
02
Obserwacja pacjentów i rejestracja danych w systemie eCRF.
03
Raport końcowy
i prezentacja wyników badania.
Nad płynnym przebiegiem badania oraz analizą materiału czuwa firma Biostat
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.
666 069 814 [email protected]