Perspektywa kliniczna zastosowania wedolizumabu w Programie Lekowym
Wedolizumab w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne.
Szanowni Państwo
Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze

Efektywne postępowanie terapeutyczne Pacjenta włączonego do Programu Lekowego związane jest z nieustannym monitorowaniem jego parametrów zdrowotnych. Faktem jest, że elementy cząstkowe składające się na proces leczniczy takiego chorego powinny tworzyć spójną całość przyczynowo-skutkową, co w efekcie pozwala na ujęcie jego jednostki chorobowej w sposób holistyczny.

W związku z najwyższą troską o dobro Pacjenta oraz realizacją Programu Lekowego B.55 mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim badaniu pt.: „Perspektywa kliniczna zastosowania wedolizumabu w Programie Lekowym <<Wedolizumab w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego>>. Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne".

Nadrzędny cel badania stanowi obserwacja Pacjenta włączonego do leczenia wedolizumabem i ocena skuteczności zastosowanej terapii. Zebrane dane posłużą do dokonania analizy przedmiotu badania i przygotowania wyczerpującego raportu, który będzie stanowić podstawę w optymalizacji procesu terapeutycznego.
Etapy badania
01
Rejestracja i akceptacja umowy w formie online (umowa wysyłana jest na adres mailowy podany podczas rejestracji).
02
Obserwacja pacjentów i rejestracja danych w systemie eCRF.
03
Raport końcowy i prezentacja wyników badania.