Wpływ leczenia statyną IKS na poziom cholesterolu u pacjentów po zawale serca.
Ocena wyboru postępowania terapeutycznego.
Szanowni Państwo,
Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze

Nadrzędną rolą lekarza jest nieustanne pogłębianie wiedzy i poprawianie wyników swoich Pacjentów, co ma szczególną wagę w kontekście pracy lekarzy kardiologów. W kontakcie z Pacjentem wymagającym, jakim jest Pacjent po zawale, optymalizacja procesu terapeutycznego wydaje się być czymś niezwykle pożądanym.

W trosce o zapewnienie kardiologicznym Pacjentom opieki zgodnej z ich obrazem klinicznym zapraszamy Państwa do ogólnopolskiego badania pt.: „Wpływ leczenia statyną IKS na poziom cholesterolu u pacjentów po zawale serca. Ocena wyboru postępowania terapeutycznego.”

Efektywny proces diagnostyczno- terapeutyczny składa się z elementów cząstkowych, które ostatecznie powinny tworzyć spójną całość przyczynowo- skutkową. Niezwykle istotne dla całego procesu zdrowienia Pacjenta ma uwzględnienie przez lekarza najnowszych i sprawdzonych rozwiązań dostępnych na rynku medycznym, ponieważ zdrowie i życie Pacjenta jest najważniejsze.
Etapy badania.
01
Rejestracja i akceptacja umowy w formie online (umowa wysyłana jest na adres mailowy podany podczas rejestracji).
02
Obserwacja pacjentów i rejestracja danych w systemie eCRF.
03
Raport końcowy
i prezentacja wyników badania.
Nad płynnym przebiegiem badania oraz analizą materiału czuwa firma
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.
Tel: 666-069-834 [email protected]