Biostatystyka

Nasze centrum biostatystyki zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia badań, a także przetwarzania danych z różnorodnych projektów badawczych. Posiadamy 17-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z branży farmaceutycznej i medycznej.

Biostatystyka
Biostatystyka
Projektowanie

Projektowanie

  • Plan Analizy Statystycznej
  • Protokół Badania
  • Randomizacja i dobór liczebności próby
  • Przygotowanie CRF
Gromadzenie danych

Gromadzenie danych

  • Tworzenie bazy danych z badania
  • Przygotowanie danych do analizy statystycznej
Analizy statystyczne

Analizy statystyczne

  • Raporty i analizy przejściowe
  • Opracowanie raportu końcowego z badania
  • Opracowanie graficzne wyników
  • Analizy statystyczne zgodne ze standardami czasopism listy filadelfijskiej

Indywidualne warunki współpracy

Jednostki naukowe i indywidualni badacze mogą liczyć na specjalne warunki współpracy z BioStat® podczas realizacji badań obserwacyjnych i klinicznych.

Oferujemy obsługę statystyczną oraz udostępniamy środowisku naukowemu eCRF w licencji akademickiej dla naukowych programów badawczych poprzez pełne wsparcie w zakresie biostatystyki, analiz statystycznych, data mining i data management. Przygotowujemy proces badawczy i prowadzimy go tak, aby dostarczył maksymalnej ilości istotnych danych. Po zebraniu informacji analizujemy ich strukturę, przeprowadzamy testy statystyczne, śledzimy zależności i korelacje pomiędzy danymi, opracowujemy modele statystyczne i przedstawiamy wyniki wykorzystując zaawansowane pakiety statystyczne takie jak SPSS, R oraz język programistyczny Python. Opracowujemy profesjonalne analizy zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Prowadzimy konsulting statystyczny i szkolenia z zakresu statystyki medycznej. Dla naszych klientów projektujemy badania,plany analiz statystycznych (SAP), pomagamy tworzyć protokoły badań i dostarczamy raportów końcowych(w tym prezentacja graficzna wyników) będących bazą do publikacji naukowych.

Dr Marian Płaszczyca

Dr Marian Płaszczyca
Head of IT and Statistics

tel.: (+48) 666069834
[email protected]
Oferta Biostat