Skorzystaj z naszego 18-letniego doświadczenia.

Powierz nam obsługę badań klinicznych od początku do końca.

Bez względu na rozmiar i zakres badania Biostat® zapewnia kompleksowe usługi w zakresie obsługi badań klinicznych zaczynając od pierwszego podania leku u człowieka po fazę IV i działania po wprowadzeniu leku do obrotu.

Prowadzimy:

badania kliniczne produktów leczniczych faz I-IV

listingi

badania kliniczne wyrobów medycznych faz I-IV

listingi

badania kliniczne

listingi

badania obserwacyjne

rejestry medyczne

listingi

badania naukowe

listingi

badania biorównoważności

Obsługa badań klinicznych od A do Z

Posiadamy zasoby i wiedzę specjalistyczną w następujących obszarach:

Biostatystyka

Zarządzanie danymi klinicznymi

Globalne zarządzanie badaniami

Monitorning

Rejestracja badań

Dokumentacja badań

Kontraktowanie

Biostatystyka

Nasz zespół ds. biostatystyki i programowania statystycznego zapewnia pełną obsługę przez wszystkie fazy rozwoju klinicznego i komercjalizacji. Nasi eksperci są szkoleni w zakresie obecnych metod i standardów, aby wspierać pomyślną realizację i obsługę badań klinicznych i obserwacyjnych.

BioStat® zapewnia wsparcie statystyczne dla indywidualnych protokołów badań ustalając hipotezy, określając wielkość próby, wyznaczając cele i punkty końcowe oraz strategie analiz.

Doświadczeni specjaliści zapewniają wsparcie dla złożonej metodologii statystycznej, obsługi brakujących danych, projektów badań i metodologii, wytycznych regulacyjnych.

Zakres wsparcia:

  • Raporty statystyczne z badań klinicznych
  • Analizy okresowe i końcowe
  • Pomoc w przygotowaniu manuskryptów, prezentacji, publikacji naukowych, etc.

Wszystkie analizy i wyniki opierają się na dobrze udokumentowanych specyfikacjach. Nasi statystycy współpracują z medical writerami i ekspertami naukowymi, aby zapewnić odpowiednią interpretację wyników badań.

Nasze usługi obejmują:

  • Plany analiz statystycznych (SAP)
  • Harmonogramy randomizacji
  • Zestawy danych gotowe do przesłania, zgodne ze standardami branżowymi (np. Standardy CDISC, model SDTM i model ADaM)
  • Tabele, listingi i wykresy (TLF)
  • Gotowe do prezentacji grafiki i tabele
  • Samodzielne raporty statystyczne
analizy statystyczne analiza danych
pomoc statystyczna niekomercyjne badania kliniczne
Oferta Biostat