Indywidualne warunki współpracy

Jednostki naukowe i indywidualni badacze mogą liczyć na specjalne warunki współpracy z BioStat® podczas realizacji badań obserwacyjnych i klinicznych.

Oferujemy obsługę statystyczną oraz udostępniamy środowisku naukowemu eCRF w licencji akademickiej dla naukowych programów badawczych poprzez pełne wsparcie w zakresie biostatystyki, analiz statystycznych, data mining i data management. Przygotowujemy proces badawczy i prowadzimy go tak, aby dostarczył maksymalnej ilości istotnych danych. Po zebraniu informacji analizujemy ich strukturę, przeprowadzamy testy statystyczne, śledzimy zależności i korelacje pomiędzy danymi, opracowujemy modele statystyczne i przedstawiamy wyniki wykorzystując zaawansowane pakiety statystyczne takie jak SPSS, R oraz język programistyczny Python. Opracowujemy profesjonalne analizy zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Prowadzimy konsulting statystyczny i szkolenia z zakresu statystyki medycznej. Dla naszych klientów projektujemy badania,plany analiz statystycznych (SAP), pomagamy tworzyć protokoły badań i dostarczamy raportów końcowych(w tym prezentacja graficzna wyników) będących bazą do publikacji naukowych.

Dr Marian Płaszczyca

Dr Marian Płaszczyca
Head of IT and Statistics

tel.: (+48) 666069834
[email protected]