NIS/Badania obserwacyjne/Rejestry

Proponujemy Państwu elektroniczny system badawczy dedykowany badaniom medycznym. eCRF.biz™ to nowoczesne oprogramowanie stworzone przez firmę BioStat, posiadającą ponad 10-letnie doświadczenie na rynku badań dla medycyny i farmacji.

Rejestry medyczne umożliwiają realizację badań:
 • Statystycznych
 • Epidemiologicznych
 • Obserwacyjnych
 • Klinicznych dla faz I-IV

Dzięki platformie eCRF.biz™ dane naszych klientów są bezpieczne na każdym etapie projektu, od ich wprowadzenia, poprzez przetwarzanie, aż po analizę statystyczną. Istotą proponowanych przez nas rejestrów jest umożliwienie prowadzenia wszystkich badań w formie elektronicznej.

 

Zalety elektronicznego rejestru medycznego:

 • Moduł statystyczny prezentujący wyniki badań w przystępnej formie
 • Przejrzysta aplikacja webowa
 • Wielodostęp
 • Łatwość tworzenia i testowania formularzy
 • Kontrola poprawności i kompletności wpisów na etapie wprowadzania danych
 • Śledzenie zmian wartości wpisów (audit trail)
 • Bezpieczeństwo (zgodność systemu z wytycznymi Title 21 CRF Part 11)
 • Moduł automatycznego tworzenia kopii zapasowej (data backup)
 • Mechanizm zapytań do wpisów (data query)
 • Wsparcie zespołu złożonego z informatyków i statystyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu różnorodnych projektów komercyjnych i naukowych
 • Możliwość wprowadzania zmian, również w trakcie przeprowadzania badania
 • Możliwość drukowania formularzy CRF
 • Wszelkie akcje użytkowników systemu, w szczególności odnoszące się do modyfikacji baz danych są rejestrowane w postaci tzw. audit trail (historia zmian)
 • eCRF.bizTM wymusza na użytkowniku poprawne wpipsywanie danych poprzez ścisłą kontrolę poprawności typu wprowadzanych danych, ich zakresu oraz logiki formularzy (tzw przejść)
 • Dostęp do poszczególnych części systemu ograniczony jest za pomocą systemu praw (poziomów) dostępu
 • Dokładność, niezawodność, wysoka wydajność i możliwość śledzenia nieprawidłowych, bądź zmienionych wpisów
 • Połączenie między systemem i stacjami roboczymi użytkowników odbywa się z użyciem zaszyfrowanego kanału informacji (protokół HTTPS)

Bezpieczeństwo rejestrów medycznych:

 • Dostęp administracyjny za pomocą połączeń szyfrowanych
 • Zabezpieczenie przed atakami typu SQL Injection
 • Codzienny backup bazy danych do zewnętrznej lokacji
 • Rejestracja osób uzyskujących dostęp do systemu
 • Zabezpieczenia fizyczne dotyczące serwerowni
 • Zabezpieczenia logiczne dostępu do systemu

Dzienniczek obserwacji pacjenta

Dzienniczek to pomoc dla pacjentów z chorobami przewlekłymi w codziennym monitorowaniu różnych parametrów stanu zdrowia. To proste
i przydatne narzędzie w rękach lekarza weryfikujace compliance.