Funkcje i cechy systemu

Podstawowe założenie:

 • Każdy lekarz/badacz ma dostęp tylko do swoich pacjentów i/lub ośrodka mu przypisanego
 • Każdy monitor ma dostęp do pacjentów przypisanych do ośrodków mu podlegających

Intuicyjny, przyjazny interface systemu:

 • Pola wpisu (dane numeryczne, krótkie informacje tekstowe)
 • Wybór binarny typu radiobutton (Tak/Nie)
 • Wybór binarny typu checkbox (Zaznaczone/Nieznaznaczone)
 • Wybór typu radiobutton (Poziomy, pionowy)
 • Lista wyboru
 • Pola komentarza (nieograniczone liczbą znaków pola wpisów tekstowych)

Walidacja wpisów (Dostosowywane do potrzeb Klienta):

 • Dla wartości liczbowych i dat definiowany jest zakres akceptowalny
 • Dla każdej wartości definiowana możliwość braku odpowiedzi

Monitoring badania:

 • Wgląd do gromadzonych informacji o pacjentach w dowolnym momencie
 • Statystyki gromadzonych danych (tabelki podsumowujące, wykresy)
 • Statystyki progresu badania (proste, dedykowane)
 • Możliwość drukowania wypełnionych formularzy CRF
 • Możliwość drukowania formularzy AE/SAE (np. CIOMS)
 • Audit trail - śledzenie zmian wartości wpisów
 • Data query - mechanizm zapytań do wpisów
 • Mailing - funkcja powiadamiania drogą mailową o nowo zgłaszanych zdarzeniach niepożądanych
 • Wiadomości - możliwość wymiany informacji między użytkownikami
 • Double data entry – możliwość równoległego wprowadzania danych, które sprawdzane są automatycznie przez system pod kontem zgodności wpisów
 • System administrowany i użytkowany jest w drodze komunikacji za pośrednictwem jednej z popularnych przeglądarek internetowych
 • Dostęp 24/7 do wszystkich zgromadzonych danych
 • Data backup - moduł automatycznego tworzenia kopii zapasowej
 • Eksport bazy danych:
 • Każdy lekarz/badacz ma dostęp tylko do swoich pacjentów i/lub ośrodka mu przypisanego
 • Każdy monitor ma dostęp do pacjentów przypisanych do ośrodków mu podlegających