Dzienniczek obserwacji pacjenta

Dzienniczek pozwala w prosty sposób monitorować lekarzom i pacjentom parametry zdrowia, zwłaszcza dotyczące chorób przewlekłych (wartości ciśnienia tętniczego, poziom glukozy we krwi, wyniki badań laboratoryjnych, masa ciała). 

Funkcje dzienniczka:

 • Systematyczny monitoring stanu zdrowia pacjenta
 • Analiza efektów podejmowanego leczenia
 • Rejestracja stosowanych leków
 • Gromadzenie informacji dotyczących objawów chorobowych oraz stylu życia pacjentów
 • Wymiana danych na temat rezultatów terapii z personelem medycznym

Moduły Dzienniczka:

 • Moduł ogólny – wprowadzanie danych i notatek bez zdefiniowanych ograniczeń dotyczących jednostki chorobowej;
 • Moduł specjalistyczny – np.: diabetologiczny, kardiologiczny, endokrynologiczny, itd.;
 • Moduł alarmowy – przypominanie o zaplanowanych wizytach, pomiarach, przyjęciu dawek leku;
 • Moduł rejestracyjny – rejestracja przebiegu wizyty w placówce medycznej;
 • Moduł statystyczno-wynikowy – dane medyczne w postaci wykresów, śledzenie trendów i zależności;
 • Moduł komunikacyjny – przesył danych i komunikacja z personelem medycznym;
 • Moduł pobierz/wydrukuj – pliki CSV, XML.

Pobierz ulotkę na temat elektronicznej karty pacjenta