Elektroniczny czy papierowy?

Elektroniczny:

 • Duży koszt przygotowania
 • Brak problemów logistycznych
 • Praca związana z wprowadzaniem danych przerzucona na badaczy
 • Dane wpisywane przez osoby najbliżej pacjenta
 • Możliwe problemy techniczne
 • Możliwa konieczność organizacji „help desk”
 • Wgląd w dane na bieżąco
 • Zdecydowanie lepszy w dużych wieloośrodkowych badaniach

Papierowy:

 • Niewielki koszt przygotowania
 • Problemy z dystrybucją i zbieraniem
 • Duża praca związana z wprowadzaniem danych i ich sprawdzaniem
 • Dane wprowadzane przez „specjalistów”
 • Brak problemów z IT
 • Brak konieczności uruchomienia „help desk”
 • Dane dostępne dopiero po wprowadzeniu
 • Zdecydowanie lepszy w małych, jednoośrodkowych badaniach