Nowe funkcje oprogramowania eCRF.biz

W ciągłym dążeniu do optymalizacji i wzbogacenia naszego autorskiego systemu do badań eCRF™ opracowaliśmy zaawansowany moduł generowania raportów, umożliwiający zautomatyzowane tworzenie analiz na podstawie wyników badań przeprowadzanych w systemie eCRF™.

Nowatorską cechą tego rozwiązania jest fakt, że raporty mogą mieć formę wybiegającą poza tabele i wykresy. Intuicyjny kreator raportów umożliwia definiowanie tekstów stałych oraz akapitów, których użycie jest uzależnione od otrzymanych wyników. Pozwala to np. prezentować informacje respondentom zawierające np. sugestie postępowania dostosowane do wyników, jakie uzyskali w badaniu.

Dodatkowo moduł statystyczny systemu uległ znacznemu rozbudowaniu pozwalając na wykonywanie rozmaitych testów statystycznych, w tym:

  • Testów jednorodności rozkładu (np. test t Studenta)
  • Testów zależności pomiędzy zmiennymi - (np. wyznaczanie współczynnika korelacji)
  • Definiowanie zmiennych zależnych, pozwalające dokonywać obliczeń na podstawie danych wprowadzanych przez respondentów itp.
Dzięki opracowaniu interfejsu programistycznego możliwe jest dodawanie nowych metod analizy danych korzystających z możliwości oferowanych przez pakiet statystyczny R oraz język programowania Python. Pozwala to na niemal nieograniczoną możliwość dostosowania eCRF™do potrzeb klientów.

Opracowane przez nas rozwiązanie znakomicie sprawdza się w badaniach przeprowadzanych wielokrotnie, ale może być również przydatne dla klientów nieobeznanych ze statystyką, chcących w łatwy sposób dokonać analizy wyników we własnym zakresie.