Analizy statystyczne

Najwyższa jakość analiz statystycznych dla projektów biznesowych, branży medyczno-farmaceutycznej i badań naukowych
 

Wieloletnie doświadczenie

Jesteśmy specjalistami, którzy działają z najwyższą starannością. Podczas 15-letniej obecności agencji BioStat® na rynku badawczym, jako centrum statystyki dokonaliśmy ponad 1000 projektów analiz statystycznych. Sukcesywnie wspieramy polską naukę, wspomagając działania zleceniodawców zmierzające do publikacji wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych, obecnych na liście filadelfijskiej.

 

Analizy statystyczne dla branży medyczno-farmaceutycznej  

Jednym z naszych celów jest rozwój polskiej medycyny, dlatego w naszym dorobku znajdują się projekty badawcze dla największych medycznych ośrodków naukowych w Polsce, a także wiodących firm farmaceutycznych. Analizy statystyczne dla branży medyczno-farmaceutycznej wykorzystują autorski system eCRF.biz.™, który pozwala zarządzać danymi zgromadzonymi w trakcie:

 • komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych,
 • badań rejestrujących zjawisko PMS,
 • badań obserwacyjnych i edukacyjnych,
 • biorównoważności leków,
 • badań epidemiologicznych.

 

Najbardziej zaawansowane pakiety statystyczne, takie jak R oraz SPSS umożliwiają analizę statystyczną na wielu poziomach. Proces badawczy przebiega z planem obejmującym punkty: projektowanie badania, gromadzenie i zarządzanie danymi, analiza statystyczna:

Część projektu badawczego dotyczy:

 • Wskazania wielkości próby badawczej,
 • Doboru skal pomiaru, a także zmiennych i wskaźników,
 • Wyboru metody randomizacji,
 • Wskazania metod analizy statystycznej,
 • Oszacowanie błędu statystycznego,
 • Przygotowanie protokołu z badania i planu analiz statystycznych.

 

Gromadzenie danych oraz Data Management obejmuje:

 • Przegotowanie elektronicznej bazy danych,
 • Pracę w systemie eCRF.biz.™,
 • Kodowanie i walidację danych,
 • Weryfikowanie formalne i statystyczne,
 • Monitorowanie wprowadzanych danych,
 • Wskazanie danych charakteryzujących się odchyleniami od przyjętych norm.

 

Analizy statystyczne to:

 • Szczegółowe testy parametryczne i nieparametryczne,
 • Wnikliwe korelacje i regresje,
 • Przeprowadzanie analiz jedno- i wieloczynnikowe,
 • Wykonanie statystyk opisowych,
 • Przeprowadzenie analiz przeżycia (Kaplana Meiera).

 

Raport z badań

Wnioski wyprowadzane na podstawie klarownych raportów, z przeprowadzonych przez zespół ekspertów z BioStat® analiz statystycznych, służą dalszemu rozwojowi jednostek naukowych, specjalistom medycyny, a także wprowadzaniu nowych rozwiązań dla prowadzenia terapii w różnego typu schorzeniach. Wysokiej jakości analizy statystyczne, udokumentowane wnikliwym raportem z badań, podnoszą jakość prowadzonych badań i umożliwiają przekazanie szerszemu gremium odbiorców efektów prowadzonych eksploracji – w klarowny sposób.