Programy badawcze - oferta

PROJEKTOWANIE BADANIA:

DATA MANAGEMENT:

ANALIZA STATYSTYCZNA:

rozmiar próbyprojekt i wykonanie bazy danychanaliza statystyczna zgodnie z protokołem badania
wybór metody randomizacjieCRFraporty i analizy przejściowe
protokół badania, plan analizy statystycznej (SAP)nadzór i administracja procesu wprowadzania danychopracowanie graficzne wyników badań
przygotowanie CRF (eCRF)przygotowanie danych do analizy statystycznejopracowanie raportu końcowego z badania
wybór kryteriów oceny skuteczności, analiza punktów końcowych  
wybór metod analizy statystycznej  
obsługa administracyjna uczestników badania.