Infliksymab

Szanowna Pani Doktor, 
Szanowny Panie Doktorze
Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim rynkowym programie badawczym ®emisja zatytułowanym: "Ocena zmian w leczeniu lekami biologicznymi i wyzwań jakie stawia przed lekarzami terapia lekami biologicznymi w Polsce", który trwać będzie do 10 września 2016r. 

Celem badania jest poznanie opinii lekarzy gastroenterologów, reumatologów oraz dermatologów na temat stosowania infliksymabu, postrzegania terapii lekami biopodobnymi, poznanie potrzeb edukacyjnych lekarzy, a także poznania Państwa preferencji w zakresie stosowania leków dożylnych i podskórnych.
 

Udział Pani/Pana Doktor(a) w badaniu to szansa dla nas na pozyskanie cennej wiedzy, niezbędnej do podjęcia działań, które będą stanowić istotne wsparcie i podniosą jakość terapii biologicznych w Polsce, a jednocześnie jakość życia pacjentów. 

Badanie składa się z 2 części. Pierwsza z nich to pytania, które pomogą Państwu wyrazić subiektywną opinię na temat leczenia infliksymabem i terapii lekami biopodobnymi. Druga część poświęcona jest pacjentom stosującym ww. substancję czynną.

Każdy z Państwa otrzyma możliwość wypełnienia określonej liczby ankiet.
Po uzyskaniu oczekiwanej liczby opisów przypadków system uniemożliwi dalsze wprowadzanie danych.