Projekty badawcze

Realizujemy kompleksowe projekty badawcze na zlecenie firm sektora farmaceutycznego

Udostępniamy naszą e-usługę do wykorzystania we własnym zakresie. Rzetelnie gromadzone i przechowywane dane w programach badawczych to jeden z kluczowych element sukcesu programu badawczego. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie informatyczne pozwalające na utworzenie elektronicznej karty CRF, gromadzenia danych i bieżącego zarządzania danymi w czasie rzeczywistym a także automatycznej analizy danych z poziomu managera projektu (zarówno w casie trwania badania jak i raportu końcowego).